Spring til indhold

Vejledning og priser vedr. Flaglund og Sportsplads

Flaglund
Festligt ser det ud, når de tre flag er hejst i flaglunden ved den ene af indkørslerne til Faurholt by.
Borgerforeningens bestyrelse har dog ikke kendskab til medlemmernes forskellige mærkedage
såsom fødselsdage, sølvbryllup osv. og vi kan derfor ikke påtage os opgaven vedr. hejsning af flag i
flaglunden.

Ønsker man flagene hejst på mærkedage eller andet, kan man henvende sig til Gitte Bondegaard
på tlf. 61782527 en uge før. Hun vil være behjælpelig med at udlevere flagene, så man selv kan
hejse dem. Ligeledes sørger man selv for at tage flagene ned igen, og få dem afleveret til Gitte
Bondegaard.

Sportspladsen, Faurholtvej 17B
Borgerne i Faurholt og omegn er meget velkomne til at bruge Sportspladsen.
Hvis man ønsker at afholde et privat arrangement, kan Sportspladsen reserveres hos Gitte Fyhring
på tlf. 24838111. Reservationer kan ses på borgerforeningens hjemmeside. Pris for reservation er 50 kr.

Ønsker man presenningssiderne opsat på huset, kan man henvende sig til én fra bestyrelsen en
uge før. Pris for presenningssider er 250 kr.

Betaling til kasserer Gitte Bondegaard kontant eller på MobilePay 80795
Vi håber naturligvis at I alle sammen vil være med til passe godt på vores hyggelige samlingssted.

Faurholt, den 23. januar 2022
Faurholtegnens Borgerforening