Spring til indhold

Historie

Skrevet af Johannes Søndergaard, 4. september 2010
Tilføjelser om nutiden foretaget af Lone Vindum Jacobsen, 5. september 2010
Fotos: Berith Nygaard

Det er sket i Faurholt
I 1766 var der 6 beboere i Faurholt. I 1860 var tallet vokset til 44. I dag bor der omkring 250.
I 1870-erne bygges en mølle på Faurholtvej 20. Senere flyttes den til Ringstrupvej 1. Købmand Niels Paarup, Tulstrup køber i 1917 møllen og bryder den ned.

Købmandsforretninger: Den første købmandsforretning oprettes i møllen. Efter kort tid flyttes den i 1896 til Faurholtvej 12. Det sidste købmandspar der, var Gurli og Bjarno Sørensen, der lukkede den efter en brand i 1972.
Nu i 2010 er der et gult murstenshus, hvor Jette og Torben bor med deres børn.

I 1931 etablerer Thomas Linnebjerg endnu en købmandsforretning på Faurholtvej 24. Den overtages i 1937 af Christian Krogstrup, som driver den frem til 1950, hvor Ester og Aage Lykke Thomsen kommer til og driver den i 34 år, indtil 1984 hvor de lukker den. Derefter er der ingen købmand i Faurholt.
Nu i 2010 bor Ester Lykke i Ikast og i den gamle købmandsgård bor Louise og Thomas med deres børn.

Smedjen: 1872 omtales en smedje vest for Faurholt. I 1933 overtager Smedemester Pagh Linnebjerg smedjen Faurholtvej 20 og driver den i 53 år frem til 1986, hvor han flytter til Ikast.
Efter Smedemester Paghs virke, har der bla. Været drevet keramik værksted fra ejendommen.
Nu i 2010 er smedjen ved en stor renovering og tilbygning i 2009 blevet en del af beboelsen, hvor Karen og Ole bor med deres børn.

Missionshuset: 1895 missionshuset Gethsemane: 1894 blev der holdt møde på Flaskager, om at få bygget et missionshus. Man satte en indsamling i gang, da man havde indsamlet kr. 890,15 kr. turde man gå i gang med byggeriet, som kom til at koste ca. 1500,00 kr.
I 1908 bygges Lillesal til mod øst. Op til omkring 1960 var der ofte fuldt hus til møderne, siden faldt deltagelsen langsomt.
Mange bestyrelsesmedlemmer sad i bestyrelsen fra 25 til 37 år.
I 1950 bygges Gymnastiksalen. Den fik stor betydning for Faurholt og omegn. Der blev lavet gymnastik, badminton, foreningsaktiviteter med sanglege og private fester. I 2008 købte kirken missionshuset og gymnastiksalen. Navnet er nu ændret til Sogne Huset.
Der blev indsamlet et stort beløb til opførelsen og ydet meget frivilligt arbejde. Som også er ydet ved flere restaureringer siden. I dag må der serveres øl, vin og danses til fester.

Kirken: 1912 bygges kirken, en såkaldt hedekirke som måtte koste kr. 18.500,- Kirken er restaureret flere gange, senest i 2003 og altertavlen blev udskiftet i 2004. og senest i 2011 er hele kirken blevet sandblæst og pudset/malet.

Præster ved kirken i dag: Karin Vestergaard, Thue Raakjær Jensen og Jens Peter Garne
Menighedsrådsformand: Niels Willmusen
Graver og kirketjener: Erna Koch

Faurholt Boldklub: I 1917 blev Faurholt Boldklub startet af Laurids og Kr. Mosegaard. I 1942 tages sportspladsen ved skolen i brug. Omkring 1950 starter Aage østergaard og Aage Jacobsen drenge og junior fodbold.
I 1971 blev Faurholt Boldklub lagt sammen med Tulstrup Boldklub til TFIK. Aage østergaard forsætter med ungdomsafdeling indtil 1978. Ved hans afsked fik han JBUs sølvnål for lang og tro tjeneste og JBUs rejselegat til den Engelske pokalfinale.
I 2010 erhverver Borgerforeningen brugsretten over sportspladsen og der bliver etableret nye faciliteter som et nyt samlingssted til diverse sammenkomster for foreningen og byens borgere iøvrigt.
I 2011 iværksættes flere nye tiltag på pladsen, så der kan laves mange forskellige aktiviteter.

Mejeriet: 1925 starter mejeriet og nedlægges igen 1. oktober 1960. Søren Simonsen var mejeribestyrer. Ca. halvdelen af mælkeproducenterne kom til at levere til Ikast Mejeri og den anden halvdel til Brædstrup privat mejeri.
Der var 52 leverandører, ved start blev der leveret ca. 2.000.000 pund mælk. I 1945 var tallet faldet til ca. 1.593,270 pund mælk. Den mindre mængde skyldtes nok krigen. Mængden ved lukningen i 1960 er ikke kendt.
I dag fungerer Mejeriet som privat bolig.

Strøm til Faurholt: I 1931 Kommer der strøm til Faurholt, og i 1935 til Vester Tulstrup. Silkeborg Elværk førte strømmen til Tulstrup. Men Herning Elværk ville have Silkeborg stoppet, så derfor førte Herning Elværk højspændings forsyningsledninger forbi Busk, Frølund og Vester Tulstrup til Faurholt. Ikke alle fik elektricitet fra begyndelsen, da det var strenge tider i trediverne. 1 Kwt. kostede 15 øre. Så det var meget små pærer man brugte.

Frysehus: Ca. 1952 etableres der frysehus på Faurholtvej 7. Det nedlægges omkring 1975.

Ishuse: Omkring 1950: Aage Jacobsen Faurholtvej 14, Senere: Aage Nielsen Faurholtvej 6, Helga Nielsen Ilskovvej 26 og Anne Jacobsen Faurholtvej 15. Alle ishusene er revet ned i 2011. Det sidste der var tilbage var hos Jørn Møller lige bage ved denne sten.

Foreningsliv: I 1944 starter FDF. Kredsfører var Richard Nedergaard, Formand Anders Søndergaard. øvrige førere var blandt andet Lars Busk, Aksel Smidt og Henry Ulsøe. Sommerlejr og stævner afholdes sammen med Isenvad, Bording og Sunds. FDF Ophører omkring 1960. I 1947 startes Faurholt Husholdningsforening. Den hedder i dag Familie og Samfund.

Ca. 1950 etableres vandværk på Ringstrupvej 4. Omkring 1990 føres der vandledning ud fra Ikast og Faurholt Vandværk nedlægges.

I 1976 KFUK spejder. Leder er Inga Fyhring. Troppen blev nedlagt omkring 2005.

I 1977 oprettes ligeledes KFUM spejder. Ledere Eli Nicolaisen og Lars Bjerre. Denne Trop blev også nedlagt omkring 2005.

I 2010 etableres Faurholtegnens Borgerforening.

Vejføring: I 1953 åbnes Ilskovvej fra Tulstrup til Faurholt. Og den gamle og dårlige Kamelvej blev nedlagt. (Kamelvejen er beskrevet andetsteds på hjemmesiden). Senere føres Ilskovvej i flere etaper til Ilskov og Stensbjerg Alle til hovedvej 15 i Ikast.

Vognmænd: Marius Linnebjerg, Lauge Jacobsen, Hartmann Hansen, Richard Ulsøe og Børge Gormsen. Laurits Nielsen tømrer og vognmand.

Maskinstationer: Richard, Tage og Arne Christensen, Svend Aage Søndergaard. Richard Ulsøe driver maskinstation i 55 år, indtil han blev dræbt ved en trafikulykke d. 31. oktober 2003 i krydset Ilskovvej/Linnebjergvej.

Tekstilfabrikker: I 1962 køber H.C. Christensen fra Brande, Faurholt mejeri og flytter sit strikkeri til Faurholt. Senere overtager barnebarn Villy Christensen fabrikken. Han starter også en produktion af nylon garn. Omkring 1980 køber Tonny Høgh Poulsen fabrikken. Ca. 1987 køber Asatex v. Robert Lyngholm Fabrikken. I dag ejes bygningerne af Lyhne Portservice og Jørgen Mørup (Herning) har Strikkeri i en del af bygningerne.
1964 overtager Ingrid og Anders Søndergaards 4 børn gården på Ilskovvej 22- 24, samtidig starter de Kifa Jersey i tørvehuset. I 1968 og 1974 bygges der ny fabrik ved gården, Ilskovvej 22. I 1985 udtræder Johannes af firmaet og starter JOTEX Stof i Tulstrup. Sønnen Karsten Søndergaard overtager i 2004. året efter går han i kompagni med JOHA Børnetøj i Sunds. I 2008 flyttes strikkeriet til Tyskland.
I 1997 køber Birk Jersey Kifa og flytter virksomheden til Ikast.
I 1998 Lejer trykkeriet Green Graphic sig ind i bygningen på Ilskovvej 22. De bor der indtil 2002.
I 2003 køber Anders Søndergaard bygningerne, og starter malerfirmaet Søndergaard og Lauridsen sammen med Kim Lauridsen. Ole Madsen køber jorden.

Bygge og entreprenør firmaer: Anlægsgartner Viggo Johansen Sønderhusevej 1. Faurholt Byg og Anlæg v Bjarne Fyhring, Ringstrupvej 12. Jørgen Skov, Faurholtvej 17. Enggården Smed og Entreprenør v. Bruno Christensen Vester Mosevej. Kjargård Byg v. Niels Willumsen og Co. Sundsvej 24. Faurholt Totalservice v. Torben Hansen Faurholtvej 32. Horslund Entreprenør og Anlæg, Sundsvej 12.
På Hedegårdsvej 14 ligger rejsebureauet Marine Travel.